مشخصات پروژه

  • کارفرما: هتل ارم تهران
  • تاریخ پروژه: 1392
  • عنوان نرم‌افزار: مدیریت سالن همایش‌های هتل ارم
  • تکنولوژی: Delphi , SqlServer 2016

تعریف و برنامه ریزی برای سالن همایش ها و کنترل قرارداد ها
زیر سیستم فروش بلیط گیشه
زیر سیستم برگزاری همایش ها و کنترل تردد و فرآیند همایش یا سمینار توسط تکنولوژی RFID و بارکد
گزارشات ریالی و تعدادی از برنامه ها و قراردادها و …
مدیریت انبار تجهیزات صوتی و تصویری