مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت مغان پارس کیمیا (آذرقاپو)
  • تاریخ پروژه: 1390
  • عنوان نرم‌افزار: سیستم یکپارچه اتوماسیون
  • تکنولوژی: Delphi , SqlServer 2016

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون امور شرکت آذر قاپو
نرم افزار سفارش مشتری با قابلیت های ثبت و کنترل سفارش های تولید
داشبورد و کنترل پشتیبانی و خدمات پس از فروش
کنترل مراحل تولیدی و بارکدینگ در انبار و بسته بندی
سیستم مدیریت ارتباطات مشتریان و ثبت پیگیری و تماس های مشتریان