مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت رفاتک
  • تاریخ پروژه: شهریور 98
  • مدت زمان انجام پروژه: 30 روز
  • تکنولوژی: PHP، Mysql

گپ ناب نام سلسله رویدادهایی است، که با شیوه ی ارائه و گفتمان مطالب علمی و نوآورانه ، با ادبیاتی داستان گونه و با دغدغه ی نوآوری ، آموزش و فراگیری ، برگزار می شود. گروه برگزار کننده گپ ناب ، به این ایده در تابستان 98 بعد از بررسی و پرورش ، جان بخشیدند و بدین ترتیب ابتدای پاییز 98 بهار برنامه ریزی های گپ ناب شد. تیم خالق گپ‌ناب این رویداد را به صورت ماهیانه ، سه شنبه ی آخر هر ماه در تهران ، سالن همایش پژوهشکده ی انرژی دانشگاه شریف با ظرفیت یکصد و هشتاد مخاطب ، برگزار می کنند که این مخاطبان از مدیران و کارمندان همراه نوآور بانک ، کارآفرینان، دانشجویان ،دانش‌پژوهان ، مردم عادی و همه ی علاقه مندان به آموزش و تبادل دانش و اندیشه هستند.