مشخصات پروژه

  • کارفرما: گروه تولیدی صنعتی زسکا (ZESKA)
  • تاریخ پروژه: اسفند 1399
  • مدت زمان انجام پروژه: 35 روز
  • تکنولوژی: PHP، Mysql

گروه تولیدی صنعتی زسکا (ZESKA) با امید به ارتقاء سطح تولید داخلی و با هدف تامین رضایت مشتریان سخت پسند در دهه‌ی اخیر پا به عرصه‌ی تولید گذاشته است. زسکا با هدف نهادینه کردن اعتمادسازی بازار داخلی به تولید ملی و رشد اقتصاد داخلی و بکارگیری نیروهای متخصص با تمام توان و پر قدرت شروع به کار کرده است.