مشخصات پروژه

  • کارفرما: مجموعه فرهنگی هنری تهران
  • تاریخ پروژه: اردیبهشت 97
  • مدت زمان انجام پروژه: 40 روز
  • تکنولوژی: PHP، Mysql

با گذر زمان، مدیران مجموعه فرهنگی هنری تهران تصمیم به بروزرسانی وبسایت خود با تکنولوژی روز کردند که با اعتماد مدیران آن مجموعه افتخار اجرای پروژه به تیم طراحی سایت گروه نرم‌افزاری رادین سپرده شد.