مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت اکسون
  • تاریخ پروژه: خرداد 98
  • مدت زمان انجام پروژه: 30 روز
  • تکنولوژی: PHP، Mysql

شرکت برگزاری همایش و نمایشگاهی اکسون با هدف برگزاری همایش و نمایشگاه های تخصصی و بین المللی تا به امروز به طور مستمر توانسته در تحقق اهداف اقتصادی و توسعه کسب وکار کشور گام بردارد.