مشخصات پروژه

  • کارفرما: انتشارات فرای علم
  • تاریخ پروژه: مرداد 96
  • مدت زمان انجام پروژه: 25 روز
  • تکنولوژی: PHP، Mysql

انتشارات فرای علم در سال 1392 به مدیریت داریوش هفت برادران در تهران تاسیس شد. هدف از تاسیس این انتشارات سامان‌بخشی به تولید کتاب‌های داستانی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان با تکیه بر دانش و تجربه‌ی محققان، نویسندگان و صاحب‌نظران در این زمینه است.